انجام شده (1)

یکشنبه, 10 فروردين 1393 07:28

برخی از پروژه های انجام شده

Written by

مشخصات خریدار

مکان نصب

دستگاههای نصب شده

عکس محصول

معاونت اجتماعی ناجا

جناب آقای مهندس نوایی

 میدان ونک تهران 

دستگاه all in one 4point

 میزلمسی و نمایشگر لمسی

 

شرکت بهره برداری مترو

جناب آقای خموش

ایستگاه امام خمینی

استند لمسی و نمایشگر لمسی

شرکت نمایشگاهی

جناب آقای ابولصدق

نمایشگاه 

پنل مادون قرمز(ir)

فروشگاه canon

جناب آقای اعلایی

 فروشگاه واقع در خیابان جمهوری

پرده هوشمند

مجتمع سپاه (مشهد)

آقای شهامتی

 مجتمع سپاه

استند

stand